X

Muzeja nākotneJaunā ekspozīcija

Pārbūvētajā muzeja ēkā būs apskatāma jauna pastāvīgā ekspozīcija, kuras pirmie plāni un skices tapa jau 2008. gadā. Jaunā ekspozīcija veidota kā hronoloģisks stāsts par Latvijas okupācijas vēsturi. To papildina vēstījums par neatkarīgo Latvijas Republiku, okupācijas sekām un mūsdienu problemātiku.  

Jaunajā ekspozīcijā būs apskatāmi telpiski un multimediāli objekti, kuros tiks izmantotas arī attēlu un vizuālo efektu projekcijas. Piemēram, 1940. - 1941. gada čekas kamera, 1941. gada deportācijas vagons, holokausta norises vieta, nacionālo partizānu bunkurs, GULAG zona ar sargtorni, GULAG baraka, padomju komunālā dzīvokļa atveidojums, Čekas jeb tā sauktā Stūra māja u.c. Jaunums ekspozīcijas telpas iekārtojumā būs balkons, kas būtiski uzlabos apmeklētāju plūsmu. Ievērojot Nākotnes Nama arhitekta Gunāra Birkerta ieceri, no balkona, kur stāstīts par atjaunotās Latvijas dzīvi un sasniegumiem, apmeklētāji varēs atskatīties lejup – uz ekspozīcijas daļu, kas vēsta par garajiem okupācijas gadiem.

Ekspozīciju papildinās interaktīvi un aktīvi objekti. Skatītāji uz ekrāniem varēs izvēlēties un palielināt interesējošos foto, dokumentus, diagrammas, noskatīties video u. tml. Piemēram, Hitlera-Staļina interaktīvā objekta realizēšanai paredzēts piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu. Objekta ekrāns izskatīsies kā galds ar karti, kurā Hitlers un Staļins vilka robežas un dalīja Eiropu. Skarot ekrānu, skatītājiem - īpaši skolēniem, būs interesanti pašiem izsekot līdzi robežu pārmaiņām un izzināt pakta sekas. Muzeja Izglītības nodaļa šo objektu varēs izmantot nodarbībās, jo ar tā palīdzību skolēni paši varēs meklēt atbildes uz jautājumiem. Atsevišķi interaktīvie objekti – stāsts par latviešu trimdas Rietumos (1944-1991) kultūras dzīvi un politisko cīņu, stāsts par latviešu trimdinieku pārcelšanas kuģi „Gundel” vēstīs par trimdu kā okupācijas seku rezultātu, latviskuma saglabāšanu un cīņu par Latvijas neatkarības atjaunošanu svešumā. Aktīvais objekts vēstīs arī par Latvijas kolonizāciju no 1964. līdz 1984. gadam un tās izpausmēm – industrializāciju militārajām vajadzībām, migrāciju un rusifikāciju. Viens no interaktīvajiem objektiem- GULAGa karte vecajā ekspozīcijā tika atklāta 2009. gada 14. jūnijā. Karte būs redzama arī jaunajā ekspozīcijā.

Digitālā karte ir vairākās apakšnodaļās sadalīts stāsts par Gulaga sistēmu un Latvijas ļaudīm tajā, par 1940. – 1949. gada represijām, dzīvi nometnēs un nometinājumā Tajā ir informācija par nometņu izvietojumu, deportācijas ceļiem un darba apstākļiem. Jaunā ekspozīcija būs apskatāma latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.

Jauno ekspozīcijas izveidi līdz 2011. gadam vadīja Ieva Gundare. Šobrīd Ekspozīcijas kurators ir Kārlis Dambītis. Ekspozīciju veido un iepriekšējos gados veidoja vēsturnieki Inese Dreimane, Ritvars Jansons, Uldis Neiburgs, Dāvis Pumpuriņš, Līga Strazda un Aija Ventaskraste. Ekspozīcijas mākslinieciskās idejas autors - Jānis Spalviņš, mākslinieki Ģirts Boronovskis un Gundars Gulbis.

Ekspozīcijai nepieciešamos līdzekļus ziedojušas trimdas organizācijas un privātpersonas, līdzekļi iegūti no Eiropas Savienības programmas ''Eiropa pilsoņiem''. Latvijas Okupācijas muzejs Jaunās ekspozīcijas izveidei, kurai nepieciešams vairāk nekā 712 000 eiro, piesaistīs arī citu projektu līdzekļus.
Bilžu galerija

Bilžu galerija

Nākotnes nama ziedotāji

Nākotnes nama ziedotāji

Nākotnes nama hronika

Nākotnes nama hronika